DOMŮ Rozvrh hodin Obchodní podmínky Ochrana osobních údajů Návštěvní řád Kontakty Odkazy FAQ
Menu
Rozvrh hodinPřihlásit seRegistrace
No image

Ochrana osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR)

Správcem osobních údajů na webu www.lukostrelnicepraha.cz, je Lukostřelnice Praha s.r.o. ,Praha 4, Bohdalec 1487/3, IČ: 05470056 DIČ: CZ 05470056 (nejsme plátci DPH)– dále jen správce. Můžete nás kontaktovat na této adrese v provozní dobu anebo na emailu info@lukostrelnicepraha.cz.
Osobní údaje jsou zpracovávány pro obchodní účely. Vzhledem k náročnosti výuky lukostřelby jsme oprávněni požadovat doložení dosažení věku minimálně 12 let. Tyto údaje jsou nezbytné pro vaši identifikaci jako zákazníka, realizaci obchodu včetně nezbytných účetních operací, vystavení dokladů a identifikaci vašich plateb. Vaše údaje, jakožto zákazníků, budou zpracovávány po dobu vyřízení objednávky a uchovány po dobu 3 let, nebo dobu nutnou podle zákonných předpisů.

Výhodou, kterou Vám poskytne registrace je nižší cena za lekci a možnost objednávat si lekce ve větším předstihu.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Pokud jako správce zpracováváme vaše osobní údaje, máte právo se na nás kdykoliv obrátit a uplatnit právo na přístup a opravu těchto údajů.
Máte-li pochybnosti o tom, že vaše údaje zpracováváme v souladu se zákonem, můžete nás požádat o vysvětlení, nebo o nápravu závadného stavu, zejména požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, případně kompletní výmaz těchto údajů.
Máte právo podat také stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz ,Pplk. Sochora 27, 17000 Praha 7.

Ochrana a zabezpečení vašich údajů

S vašimi osobními údaji, budeme nakládat zodpovědně a v souladu s platnou českou a evropskou legislativou.
Osobní data jsou chráněna v dostatečné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje a míře rizika zneužití.
Přijali jsme budeme udržovat technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení osobních údajů, a to v celém řetězci, od získání vašich osobních údajů až po jejich vymazání po vypršení souhlasu, nebo doby skladování údajů nutných pro splnění smlouvy, která plyne ze zákona.

Komu mohou být osobní údaje zpřístupněny?

Osobní údaje, které zpracováváme jako správce i jako zpracovatel, je možné zpřístupňovat výhradně spolupracovníkům a zpracovatelům, kteří vykonávají administrativní a technickou podporu při provozu aplikací potřebných k provozu webu a podpůrných aplikací. Jiným subjektům, je umožněn přístup pouze z důvodu plnění zákonných povinností.
Všichni, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje poskytnuté třetím stranám. Údaje nepředám ani do jiných zemí EU.

Prohlášení správce osobních údajů

Prohlašujeme, že jako správce osobních údajů svých odběratelů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů, a tedy že:
• zpracovávám osobní údaje svých odběratelů pouze na základě souhlasu nebo zákonného právního titulu.
• nepracuji s citlivými osobními údaji
• splňuji informační povinnost vůči svým odběratelům podle zákona o ochraně osobních údajů,
• umožňuji svým odběratelům výkon jejich práv podle zákona o ochraně osobních údajů,
• plním veškeré další povinnosti správce osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů,
• zavazuji se v rozesílce e-mailů zohlednit jakékoliv změny v evidenci osobních údajů svých odběratelů ve lhůtě


Jak projevíte souhlas se zpracováním vašich údajů.

Potvrzení e-mailu s potvrzovacím odkazem bereme jako váš souhlas s výše uvedenými informacemi. Pokud je u webového formuláře zaškrtávací políčko, projevíte souhlas použitím příslušného zaškrtávacího políčka podle toho, jaké informace si přejete odebírat. Kdykoliv se to dá změnit, kdykoliv se můžete odhlásit.

   
CloseZapomenuté heslo