DOMŮ Rozvrh hodin Obchodní podmínky Ochrana osobních údajů Návštěvní řád Kontakty Odkazy FAQ
Menu
Rozvrh hodinPřihlásit seRegistrace
No image

Návštěvní řád

Nejdůležitější pravidla chování na střelnici

V prostoru lukostřelnice jste povinni se bezvýhradně řídit pokyny trenérů a ostatních zaměstnanců lukostřelnice a návštěvním řádem.
Při účasti na hodině lukostřelby pro veřejnost jste dále povinni dodržovat následující pravidla:

Střílíte-li poprvé, upozorněte na to trenéra.

 1. Hodiny lukostřelby se mohou účastnit pouze osoby starší 12 let, do 15 let s doprovodem odpovědné osoby. V zimě a za nepříznivého počasí se střílí v hale. Je nutné mít vlastní přezutí.
 2. Při střelbě používejte vlastní chrániče předloktí a prstů vhodné velikosti. Můžete je zakoupit v prodejně v areálu lukostřelnice. 
 3. Při střelbě smíte používat pouze vybavení, které Vám určí trenér. Bez souhlasu trenéra si vybavení nemůžete vyměnit.
 4. Pokud máte v úmyslu střílet vlastním vybavením, musí jej trenér zkontrolovat a souhlasit s jeho použitím.
 5. Při střílení stojíte na střelecké čáře.
 6. V průběhu střelby nemluvte na střelecké čáře ani nerušte ostatní střelce během střílení.
 7. Šípy smíte nasadit na tětivu až v okamžiku, kdy všichni střelci stojí na střelecké čáře a trenér dá signál k zahájení střelby.
 8. Za žádných okolností nesmíte střílet nebo zakládat šíp, pokud se kdokoli nachází na střelnici před střeleckou čárou (včetně prostoru za terči).
 9. Je zakázáno provést výstřel bez založeného šípu.
 10. Luk smíte napínat jen na střelecké čáře, směrem ke svému terči.
 11. Počítejte s tím, že při výuce lukostřelby dochází k fyzickým kontaktům trenéra a střelců. Trenér Vám musí pomoci zaujmout správnou polohu těla během celého výstřelu.
 12. Při zjištění jakéhokoli poškození na náčiní okamžitě ukončete střelbu a hlaste poškození trenérovi. Nepokoušejte se náčiní sami opravovat.
 13. K terčům neběhejte.
 14. Při vytahování šípů z terče dbejte na to, aby nikdo nestál těsně za Vámi.
 15. Vystřelený šíp můžete jít hledat za terčovnici pouze se souhlasem trenéra.
 16. Po ukončení střelby vraťte veškeré zapůjčené vybavení na místo, kam patří, nebo trenérovi.

Přijíždíte-li autem, mějte na paměti, že:

 • maximální povolená rychlost na příjezdové cestě je 20km/h.
 • přednost mají auta jedoucí nahoru do kopce.
 • v zimním období je cesta udržována, nutností jsou však zimní pneumatiky.
 • je zakázáno zaparkovat auto kdekoli na příjezdové cestě.

Konzumace alkoholu je v celém areálu zakázána. Jakékoliv osobě pod vlivem alkoholu je zakázáno střílení. Tento zákaz platí i pro veškeré omamné či psychotropní látky.

Kouření je v areálu lukostřelnice zakázáno.

Do celého areálu je zakázán vstup se psy.

V areálu lukostřelnice se třídí odpad (papír, plasty a ostatní smíšený odpad) do nádob k tomu určených. Toto se týká i odpadkových košů v rámci sociálních zařízení – koše u umyvadel jsou určeny pouze na papír.

Porušení těchto pravidel může být důvodem k vyloučení z účasti na hodině lukostřelby bez nároku na vrácení uhrazené ceny hodiny. Osobě opakovaně porušující tato pravidla může být zcela zakázán vstup do areálu lukostřelnice. 

   
CloseZapomenuté heslo